Na Home Page
Informace
Kontakty
 

Za1.4 - Nízkošumový pro jednu nebo dvě autoantény - vstup pro mobil
konektory km. rozsah [pásmo/MHz] aktivnípásmo [pásmo/MHz] zisk [dB] průchozí útlum 1 [dB] průchozí útlum 2 [dB] um [dB] max. výst. úr. [dBuV] napájení [V/mA] rozměry bez kabelů [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
FME Rotating NippleDV, SV, KV, 2 x VKV, NMT, GSMVKV / 88 - 110G=5-20 (VKV FM)<2 (DV, SV, KV)<0,5 (NMT, GSM)0,997 (VKV FM)12/1064x39x18998,-Objednat emailem

Funkce při připojení jedné autoantény
Funkce při připojení dvou autoantén
Zesilovače pro autoanténu se vstupem pro mobilní telefon Za1.4 jsou vhodné pro připojení k širokopásmovým anténám Ag1.1, Ag1.2 atd., které mohou přijímat jak signály DV, SV a VKV FM rozhlasu, tak přijímat a vysílat signál mobilních telefonů v pásmech 400 - 1000MHz (tedy NMT - analogový systém i GSM - digitální systém). Jednou z výhod použití zesilovače Za1.3 je kromě "vytaženi ze šumu" a zesílení signálu VKV FM právě možnost použití pouze jedné antény pro autorádio i mobilní telefon. Signál pro mobilní telefon zesilovač nezesiluje, ale pouze jej oddělí od ostatních pásem a rozbočí do vstupu/výstupu pro mobilní telefon. Průchozí útlum pro signál mobilního telefonu je velmi malý a v praxi není vůbec patrný. Oddělovací útlum je díky zdvojeným filtrům (oddělení pásem rozhlasu a telefonu) velký, což zabraňuje vzniku rušících produktů při telefonování a vniknutí silného signálu z mobilního telefonu do autorádia.

Zesilovač je obdobou typu Za 1.2 a lze k němu také připojit jednu nebo dvě autoantény, přičemž první autoanténa (univerzální pro VKV FM a GSM) je uvažována jako hlavní umístěná například na konci střechy. Do vstupu zesilovače DV, SV, VKV je možno připojit pomocnou anténu. Tou může být například původní autoanténa zabudovaná ve střešním sloupku.
Při připojení jedné univerzální VKV FM/GSM autoantény se zesilovač chová stejně jako typ Za1.3. Je určen pro všechny typy autorádií a je speciálně vyvinutý pro zesílení signálu vůči šumu a pro minimalizaci kolísání signálu při jízdě. Elektronická regulace zisku zesilovače umožňuje přizpůsobení zesilovače i pro autorádia nižší kvalitativní třídy, která jsou náchylná na přebuzení silným signálem. Regulace zisku je realizována tak, že neovlivní ostatní parametry zesilovače. Zesilovač je vybaven pro připojení antény, telefonu i autorádia šroubovacími konektory typu FME ROTATING NIPPLE, které se standardně používají pro mobilní telefony a zaručují profesionální a kvalitní spojení. Výhodou je také snadná a rychlá montáž, která spočívá pouze v nastrčení konektorů a v připojení napájení zesilovače. Pro pásma DV a SV je zesilovač průchozí bez zesílení a s minimálním útlumem. Zesiluje pouze signály v pásmu VKV - FM. Jen takto je zajištěno maximální zlepšení stereo příjmu v pásmu VKV - FM s minimálním rušením signálu stanicemi vysílajícími v pásmech DV a SV a jinými nežádoucími signály.
Ideální zapojení a špičková technologie budoucnosti SMT jsou zárukou maximální účinnosti a spolehlivosti.
Naprostá většina běžných zesilovačů pro autoanténu obsahuje bipolární tranzistory v jednoduchém širokopásmovém zapojení. Právě proto však mají tyto zesilovače větší vlastní šum, než šum vstupního dílu autorádií. To má za následek, že se příjem po připojení takovéhoto zesilovače většinou spíše zhorší. Vlastní šum zesilovače je v tomto případě velmi důležitý parametr a především na jeho co nejmenší hodnotě závisí kvalitní příjem zvláště stereofonního vysílání a RDS (radio data system). Laické veřejnosti asi není příliš známo, že zisk vestavěného zesilovače je v důležitosti až na druhém místě a postačí cca 10dB pro běžnou délku koaxiálního kabelu od antény k autorádiu. V zesilovači Za1.4 je osazen speciální tranzistor MOSFET - PHILIPS se dvěma elektrodami. Díky tomuto typu tranzistoru a propracovanému zapojení má zesilovač Za1.4 velmi nízký vlastní šum. Zesilovač s nízkým šumem dokáže signál lépe “vytáhnout” ze šumu, zajistí co nejkvalitnější příjem VKV FM v automobilu a zlepší příjem stereofonního vysílání a RDS. Zařazením zesilovače se výrazně sníží šum v reprodukci u slabých stanic a poněkud se zvýší hlasitost. Zároveň se významně zlepší stereofonní efekt a to i když bylo stereofonní vysílání indikováno. Tato indikace není u některých autorádií přesná. Mnohdy svítí nápis stereo i když je stereofonní efekt malý nebo není vůbec. Dále budete zejména u autorádií vyšší kvalitativní třídy pozorovat při reprodukci zlepšení čistoty vysokých tónů. Dalším velmi důležitým přínosem je to, že se při použití zesilovače minimalizuje kolísání signálu pásma VKV FM při jízdě. Tato zlepšení Vás jistě příjemně potěší, protože kolísání hlasitosti a signál topící se v šumu bez zesilovače znepříjemňuje poslech Vaší oblíbené stanice tak dlouho, až raději přeladíte na jiný program nebo rádio vypnete.

Funkce zesilovače při připojení dvou autoantén:
Základní myšlenkou při vývoji tohoto speciální diferenčního zesilovače bylo pravidlo: Již půl metru od místa se slabým nebo žádným signálem může být místo se signálem dobrým. Máte-li jednu autoanténu, navíc bez zesilovače, nebo s běžným levným širokopásmovým zesilovačem (osazeným bipolárními tranzistory) signál při jízdě kolísá. To jistě dobře znáte například přijedete-li na křižovatku a brzdíte, místa s dobrým a špatným signálem se střídají. Máte-li však zesilovač Za1.4 a navíc dvě autoantény, kolísání signálu se výrazně potlačí i při jízdě ve velmi členitém terénu. Zesilovač Za1.4 signály z antén "porovná a vybere" signál kvalitnější. Tímto způsobem dochází k vyrovnávání úrovně signálu. Pásma DV a SV přijímá pouze jedna autoanténa a prochází přes zesilovač bez zesílení. Je též možno řadit více těchto zesilovačů za sebou pro připojení více autoantén (např. čtyři autoantény pro autobusy nebo kamiony).
Antény by měly být od sebe vzdáleny cca 0,5 - 1 m. Jedno z možných řešení ukazuje obrázek. Lze také antény umístit například na oba okraje střechy nad předním sklem. Případně jak již bylo výše uvedenohlavní univerzální VKV FM/GSM anténu namontovat na zadní konec střechy a původní anténu ve střešním sloupku nebo na blatníku využít jako pomocnou pouze pro příjem rozhlasu. Toto řešení má ještě lepší výsledky při rychlejší jízdě, protože je spojnice antén kolmá ke směru jízdy. Tak antény zaujímají při rychlejší jízdě větší prostor.
Graf nejlépe ukazuje rozdíly v různých situacích.
Tento typ zesilovače nabízí dva způsoby napájení. První způsob je běžný plus pól na napájecí kablík a mínus pól na kostře. Druhý způsob je vhodný pro moderní autorádia, která mají napájení aktivní autoantény nebo zesilovače vyřešeno po koaxiálním kabelu od autorádia. Přepínání mezi oběma způsoby napájení je automatické.
Přiložen je podrobný návod v českém jazyce a schéma připojení.
Se zesilovačem Za1.4 dojedete na každou rozhlasovou stanici zaručeně dále!


Graf