Na Home Page
Informace
Kontakty
 

/home/httpd/html/correct/import/za1218.txt
Za1.2 - Nízkošumový pro jednu nebo dvě autoantény (proti kolísání signálu) DESIGN2018
konektory km. rozsah [pásmo/MHz] aktivnípásmo [pásmo/MHz] zisk [dB] průchozí útlum 1 [dB] šum [dB] max. výst. úr. [dBuV] napájení [V/mA] rozměry bez kabelů [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
DIN autoanténní násuvnýDV, SV, KV, 2 x VKVVKV FM / 88 - 110G=5-20 (VKV FM)<2 (DV, SV, KV)<197 (VKV FM)12/1268x25x23690,-Objednat emailem


Nová inovovaná verze (Design 2018) zesilovače pro jednu nebo dvě autoantény Za1.2

- pevné stabilní elektricky uzavřené pouzdro - spodní a vrchní (z obou stran tedy el. stíněný a prokovený) díl z vf materiálu + plášť stejně jako konektor z kvalitní nekorozivní bílé mosazi pro dokonalý kontakt a el. stínění proti rušení a vazbám

- zlepšené filtry a tím i odolnost proti rušení signály mimo FM pásmo

- možnost napájení bočním kabelem 12V a nebo "fantomovým napájením" (napájení po koaxiálním kabelu), které nabízí moderní autorádia

K zesilovači Za1.2 lze připojit jednu nebo dvě autoantény. Při připojení jedné autoantény se chová stejně jako typ Za1.1. Zesilovač je určen pro všechny typy autorádií a je speciálně vyvinutý pro zesílení signálu vůči šumu a pro minimalizaci kolísání signálu při jízdě. Elektronická regulace zisku zesilovače pomocí potenciometru umožňuje přizpůsobení zesilovače i pro autorádia nižší kvalitativní třídy, která jsou náchylná na přebuzení silným signálem a může pak docházet k problémům s naladěním stanic a nebo automatickému přeladění. Regulace zisku je realizována tak, že neovlivní ostatní parametry zesilovače. Zesilovač je vybaven násuvnými autokonektory typu DIN, které se standardně používají pro autoantény. Výhodou je snadná a rychlá montáž, která spočívá pouze v nastrčení konektorů a v připojení napájení zesilovače. Pokud potřebujete jiný typ konektorů, můžete využít běžné konektorové redukce. Pro pásma DV a SV je zesilovač průchozí bez zesílení a s minimálním útlumem. Zesiluje pouze signály v pásmu VKV - FM díky přesným a stabilním filtrům před i za vlastním zesilovacím prvkem. Jen takto je zajištěno maximální zlepšení stereo příjmu v pásmu VKV - FM s minimálním rušením signálu stanicemi vysílajícími v pásmech DV a SV a jinými nežádoucími signály, kterých je stále více díky různým datovým spojům. Množí se také případy, kdy je rušení způsobeno nabíječkou telefonu nebo přenosného přehrávače ve voze. I tady máme zkušenosti, že kvalitní filtry v signálové i napájecí cestě zesilovče těmto problémům zabrání. Ideální zapojení a špičková technologie SMT jsou zárukou maximální účinnosti, stability parametrů a spolehlivosti. Naprostá většina běžných zesilovačů pro autoanténu obsahuje bipolární tranzistory v jednoduchém širokopásmovém zapojení bez vstupních a výstupních filtrů. Zesilují v podstatě vše co anténa přijme. A dále mají tyto zesilovače větší vlastní šum, než šum vstupního dílu autorádií. To má za následek, že se příjem po připojení takovéhoto zesilovače většinou spíše zhorší. Vlastní šum zesilovače je v tomto případě velmi důležitý parametr a především na jeho co nejmenší hodnotě závisí kvalitní příjem zvláště stereofonního vysílání a RDS (radio data system). Laické veřejnosti asi není příliš známo, že zisk vestavěného zesilovače je v důležitosti až na druhém místě a postačí cca 10dB pro běžnou délku koaxiálního kabelu od antény k autorádiu. V zesilovači Za1.2 je osazen speciální tranzistor MOSFET - PHILIPS se dvěma elektrodami. Díky tomuto typu tranzistoru a propracovanému zapojení má zesilovač Za1.2 velmi nízký vlastní šum. Zesilovač s nízkým šumem dokáže signál lépe "vytáhnout" ze šumu, zajistí co nejkvalitnější příjem VKV FM v automobilu a zlepší příjem stereofonního vysílání a RDS. Zařazením zesilovače se výrazně sníží šum v reprodukci u slabých stanic a poněkud se zvýší hlasitost. Zároveň se významně zlepší stereofonní efekt a to i když bylo stereofonní vysílání indikováno. Tato indikace není u některých autorádií přesná. Mnohdy svítí nápis stereo i když je stereofonní efekt malý nebo vůbec žádný. Dále budete zejména u autorádií vyšší kvalitativní třídy pozorovat při reprodukci zlepšení čistoty vysokých tónů. Dalším velmi důležitým přínosem je to, že se při použití zesilovače minimalizuje kolísání signálu pásma VKV FM při jízdě. Tato zlepšení Vás jistě příjemně potěší, protože kolísání hlasitosti a signál topící se v šumu bez zesilovače velmi znepříjemňuje poslech Vaší oblíbené stanice tak dlouho, až raději přeladíte na jiný program nebo rádio vypnete.

Funkce zesilovače při připojení dvou autoantén:
Základní myšlenkou při vývoji tohoto speciální diferenčního zesilovače bylo pravidlo: Již půl metru od místa se slabým nebo žádným signálem může být místo se signálem dobrým. Máte-li jednu autoanténu, navíc bez zesilovače, nebo s běžným levným širokopásmovým zesilovačem (osazeným bipolárními tranzistory) signál při jízdě kolísá. To jistě dobře znáte například přijedete-li na křižovatku a brzdíte, místa s dobrým a špatným signálem se střídají. Máte-li však zesilovač Za1.2 a navíc dvě autoantény, kolísání signálu se výrazně potlačí i při jízdě ve velmi členitém terénu. Zesilovač Za1.2 jednoduše v praxi signály z antén sloučí a přijímač obdrží signál, který dokáže již lépe zpracovat a příjem bude tedy kvalitnější. Tímto způsobem dochází k vyrovnávání úrovně signálu. Pásma DV a SV přijímá pouze jedna autoanténa a prochází přes zesilovač bez zesílení. Je též možno řadit více těchto zesilovačů za sebou pro připojení více autoantén (např. čtyři autoantény pro autobusy nebo kamiony). Antény by měly být od sebe vzdáleny cca 0,5 - 1 m.
V praxi se také velmi dobře osvědčila varianta: anténa (klasická, pasivní) na střeše + pomocná anténa tvořená páskem či vodičem vodorovně umístěným na zadním okně vozu cca 2-3 cm pod horním okrajem. Postačí jakýkoli (s kostrou vozu samozřejmě nespojený a izolovaný) kovový pásek šíře cca 3-5 mm nebo třeba běžný izolovaný vodič, který připojíte ke středovému vodiči (opletení koax. kabelu připojte např. na kovový rám okna) koax. kabelu (RG58) vedoucímu k druhému vstupnímu konektoru zesilovače Za1.2. Toto provedení je jednoduché, ale záleží na každém uživateli a jeho schopnostech, případně je dobré využít služeb odborníka. V praxi se takové provedení velmi dobře osvědčilo z hlediska potlačení kolísání signálu při jízdě nejen díky tomu, že jsou antény pouze nějak od sebe vzdálené, ale i z toho důvodu, že některé stanice vysílají ne s vertikální, ale naopak horizontální polarizací. Tato skutečnost není laické veřejnosti dostatečně známá a kombinace víceméně vertikální (někdy málo šikmé) antény a vodorovné pomocné antény na okně může pomoci a úniky signálu již nebudou tak výrazné.
Nepoužívejte jako pomocnou anténu vytápění zadního okna. Bylo by možné použít, ale jen v případě, že je pro tuto možnost připravené. Vodiče vytápění okna by musely být oddělené vf tlumivkami od kostry a napájení vozu. Případnou úpravu vytápění okna pro využití jako pomocné antény přenechte odborníkovi.

K zesilovači připojujte pouze pasivní antény! Aktivní antény (s vestavěným zesilovačem) nejsou vhodné z více důvodů. Za prvé jsou vestavěné zesilovače v naprosté většině kvalitativně a principem podobné, jako již výše uvedené běžné levné zesilovače bez filtrů s bipolárními tranzistory a velkým vlatním šumem.
A ikdyby jste například použili naší aktivní prutovou anténu Aa8.3 nebo aktivní "ploutev" SHARK LUXIII a za ni připojili ještě jeden z našich zesilovačů Za1.1 - Za 1.4 nebyl by tam téměř žádný přínos i přesto, že v našich aktivních anténách jsou použité podobné verze kvalitních a nízkošumových zesilovačů s filtry.
To proto, že jak bylo v tomto textu již výše uvedeno, není důležitý zisk (nebo nárůst zisku soustavy dalším zesilovačem), ale co nejnižší šum. A tady platí pravidlo, že první zesilovací prvek za pasivní anténou (zářičem, prutem...) udává šumové číslo soustavy.
A proto by bylo šumové číslo při použití dvou stejných zesilovačů za sebou v podstatě nezměněné. Naopak vyšší zisk by mohl "přebudit" neboli zahltit silným signálem druhý zesilovač nebo samotné autorádio. Výsledkem by byl rušený nebo žádný příjem apod.

Zesilovač Za1.2 je možno napájet bočním kabelem +12V (mínus pól na kostře) a nebo "fantomovým napájením" (napájení po koaxiálním kabelu), které nabízí moderní autorádia nebo při použití tzv. napájecí výhybky, která do koax. kabelu napájení přivede. V zesilovači je vestavěn diodový obvod pro obě varianty napájení a proto není třeba způsob napájení nějak přepínat. Obvody zesilovače zajistí, že použijete-li "fantomové napájení" ponecháte boční napájecí vodič nezapojený (není třeba jej ani izolovat) a naopak bude-li zesilovač napájen bočním vodičem neprojde napájecí napětí do autorádia. Přiložen je podrobný návod v českém jazyce a schéma připojení.
Červená LED na horním panelu indikuje napájení a zároveň intenzitou svitu nastavené zesílení.

Při vývoji a výrobě jsme se snažili o "HighEnd" kvalitu jak technologicky, tak zapojením za přijatelnou cenu.
A věříme, že znalec posoudí věc i naopak, že cena odpovídá kvalitě. Chceme aby každý byl s našimi produkty bezvýhradně spokojený a nechceme nabízet různá "placeba" ale ani "pozlacené nic".
Uvažujete-li ještě po přečtení výše uvedených rad a poznatků o levnějším řešení, které Vám nemusí přinést požadovaný efekt, můžete, vážení motoristi, volbu a dilema zvážit ještě z jiného pohledu.
Vzhledem k ceně pohoných hmot naplánovat třeba jednu cestu, kde vyřídíte vše, namísto dvou hůře naplánovaných cest s vyřízením stejného. Za ušetřené peníze si můžete dovolit pořídit kvalitnější produkt, který Vám bude více zpříjemňovat mnoho podobných cest.
To byla rada nebo úvaha závěrem, děkujeme za Váš čas věnovaný našim dobře míněným radám a informacím a nakonec naše heslo:
Se zesilovačem Za1.2 dojedete na každou rozhlasovou stanici zaručeně dále!


Dobré obchody budou mít zesilovač pro autoantény Za1.2 jistě skladem, ostatní požádejte o objednání.
Máte-li zájem o nezávazné vyzkoušení zesilovače Za1.2 s 14 denní zárukou možností vrácení, kontaktujte naši zásilkovou službu na:
Tel. + 420 602 28 28 00 nonstop nebo na mailové adrese: connect@correct.cz
Máte-li nějaké dotazy prosíme neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžete nám tím lépe a pro Vás srozumitelně vytvořit popis k produktům. Děkujeme za pomoc, pochopení a za další návštěvu těchto stránek, které stále průběžně aktualizujeme právě s Vaší pomocí.


Graf