Na Home Page
Informace
Kontakty
 

/home/httpd/html/correct/import/za11dab18.txt
Za1.1DAB - Nízkošumový pro jednu autoanténu FM + DAB DESIGN2018
konektory km. rozsah [pásmo/MHz] aktivnípásmo [pásmo/MHz] zisk [dB] průchozí útlum 1 [dB] šum [dB] max. výst. úr. [dBuV] napájení [V/mA] rozměry bez kabelů [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
DIN samice / SMB samiceDV, SV, KV, VKV, DAB (původní III TVp.)VKV FM + DAB/ 88 - 110 + 170 - 230G=5-20 (VKV FM + DAB)<2 (DV, SV, KV)<197 (VKV FM + DAB)12/2468x25x23890,-Objednat emailem


Absolutní novinka na trhu - zesilovač VKV FM + DAB pro jednu autoanténu Za1.1+DAB

- dva separátní obvody zesilovačů "VKV FM" a "DAB" pro signál z antény oddělený a po zpracování zpět za selektivními filtry můstkem sloučen a zároveň rozbočen do dvou identických výstupů - jednoduché a neomylné připojení

- pevné stabilní elektricky uzavřené pouzdro - spodní a vrchní (z obou stran tedy el. stíněný a prokovený) díl z vf materiálu + plášť stejně jako konektor z kvalitní nekorozivní bílé mosazi pro dokonalý kontakt a el. stínění proti rušení a vazbám

- zlepšené filtry a tím i odolnost proti rušení signály mimo VKV FM a DAB pásma

- možnost napájení bočním kabelem 12V a nebo "fantomovým napájením" (napájení po koaxiálním kabelu), které nabízí moderní autorádia a to z jakéhokoli nebo obou výstupů - naprosto univerzální a uživatelsky jednoduché - neomylné

- zisk je možno regulovat potenciometrem pro oba obvody zesilovače současně - v praxi plně vyhovujeKdysi jsme uváděli u původních verzí zesilovačů Za1.1 a Za1.2, že jsou připravené pro digitální příjem rozhlasu.
Ta informace byla pravdivá, ale byla ještě z doby, kdy nebylo rozhodnuto, že digitální vysílání bude probíhat v jiném kmitočtovém pásmu. Je totiž za jistých podmínek lhostejné, zda zesilovač zpracovává analogový či digitální signál.
Tedy samozřejmě to hlavně platí pro kvalitní zesilovače u kterých nedochází k takovému poškození signálu, které by bylo pro digitální příjem nevhodné.

Postupem času bylo kdysi rozhodnuto, že původní pásmo VKV FM nebude použito (zatím) pro digitální vysílání, pro které bylo využito nakonec pásmo kde byly původně vysílače III. TV pásma. Tyto TV vysílače byly zrušeny a pásmo bylo uvolněno pro digitální vysílání DAB.
U nás používáme DAB+. Jinde je to signál DAB bez "+" a je opět lhostejné, zda zesilovač zesiluje signál DAB+ nebo DAB. To už je na přijímači a každý přijímač umí zpracovat jednu či druhou a nebo obě normy kódování.

Zesilovač Za1.1+DAB je tedy připraven i pro digitální vysílání (v původním III.TV pásmu 170-230MHz).
Digitální vysílání neznamená vždy lepší příjem a použití kvalitního zesilovače není a nebude zbytečné i v budoucnu. Digitální vysílání má jen jiné vlastnosti a důsledky špatného signálu než analogové. Špatný příjem analogového vysílání se projevuje rušením, šumem, ztrátou stereofonního efektu. Tyto nepříznivé důsledky horšího signálu jsou u digitálního vysílání potlačeny. Nicméně od určité hranice, kdy je již příjem signálu natolik špatný, že obvody digitálního přijímače jej nedokáží dekódovat, se zvuk prostě vypne. Pokud tedy jedete ve voze s analogovým přijímačem, bude se kolísání signálu projevovat výpadky signálu neboli zvuku "do šumu". V případě kolísání intenzity či kvality signálu digitálního vysílání budete při jízdě pozorovat výpadky zvuku "do ticha", případně s výskytem tzv. "digitálních chyb", podobně jako při poškozeném CD disku. Nepůjde samozřejmě o známé přeskakování, ale podobně nepříjemně ostré digitální chyby "prskání" apod. Někdy je toto rušení daleko nepříjemnější než rušení při analogovém příjmu. Je tedy třeba si uvědomit, že digitální vysílání zajistí kvalitní příjem bez šumu a rušení jen do určité úrovně kvality příjmu. Použití zesilovače a "vytažení" signálu ze šumu je stejně důležité i pro digitální příjem, kde šum není slyšitelný, ale vstupní obvody digitálního přijímače jsou prakticky stejné jako u analogového, ale nepřijímají analogový signál topící se v šumu, ale digitální avšak se stejným šumem a rušením a záleží potom na následujících digitálních obvodech jak špatný signál dokáží bezchybně zpracovat. Je to prakticky stejné jako rozdíl mezi analogovým a GSM mobilním telefonem. Domněnka, že digitální technologie zajistí vždy a všude kvalitní příjem je mylná.

Zesilovač Za1.1+DAB je konstruován jako dva separátní zesilovače a to jeden pro VKV FM a druhý pro DAB. Je to mimo jiné hlavně z důvodu co nejnižšího vlastního šumu, protože FET tranzistory mají tím nižší šum, čím užší je pracovní pásmo.
Pásmo VKV FM je téměř kmitočtově vedle pásma DAB (původně III. TV pásmo) a bylo by možné konstruovat zesilovač takto na obě pásma najednou, ale vlastní šum takového zesilovače by byl markantně vyšší a neposkytoval by takový přínos jako naše původní zesilovače (jen pro VKV FM) Za1.1 a Za1.2.
Avšak jako separátní zesilovače je celek absolutně srovnatelný v obou pásmech VKV-FM a DAB se základním provedením jen pro VKV-FM.
Zesilovač Za1.2+DAB je vybaven dvěma identickými výstupy. Lze jej tedy připojit k moderním autorádiím, které jsou vybaveny DAB(+) tunerem a dvěma a nebo případně i jedním univerzálním vstupem. Bude-li tedy na trhu přijímač s jedním univerzálním vstupem, druhý výstup zesilovače zůstane nepřipojen.Zesilovač Za1.1+DAB je určen pro všechny typy autorádií a je speciálně vyvinutý pro zesílení signálu vůči šumu a pro minimalizaci kolísání signálu při jízdě. Elektronická regulace zisku zesilovače pomocí potenciometru umožňuje přizpůsobení zesilovače i pro autorádia nižší kvalitativní třídy, která jsou náchylná na přebuzení silným signálem a může pak docházet k problémům s naladěním stanic a nebo automatickému přeladění. Regulace zisku je realizována tak, že neovlivní ostatní parametry zesilovače. Zesilovač je vybaven násuvnými autokonektory typu SMB (pro moderní autorádia) a DIN, které se standardně používají pro autoantény. Výhodou je snadná a rychlá montáž, která spočívá pouze v nastrčení konektorů a v připojení napájení zesilovače. Pokud potřebujete jiný typ konektorů, můžete využít běžné konektorové redukce. Pro pásma DV a SV je zesilovač průchozí bez zesílení a s minimálním útlumem. Zesiluje pouze signály v pásmu VKV - FM díky přesným a stabilním filtrům před i za vlastním zesilovacím prvkem. Jen takto je zajištěno maximální zlepšení stereo příjmu v pásmu VKV - FM s minimálním rušením signálu stanicemi vysílajícími v pásmech DV a SV a jinými nežádoucími signály, kterých je stále více díky různým datovým spojům. Množí se také případy, kdy je rušení způsobeno nabíječkou telefonu nebo přenosného přehrávače ve voze. I tady máme zkušenosti, že kvalitní filtry v signálové i napájecí cestě zesilovče těmto problémům zabrání. Ideální zapojení a špičková technologie SMT jsou zárukou maximální účinnosti, stability parametrů a spolehlivosti. Naprostá většina běžných zesilovačů pro autoanténu obsahuje bipolární tranzistory v jednoduchém širokopásmovém zapojení bez vstupních a výstupních filtrů. Zesilují v podstatě vše co anténa přijme. A dále mají tyto zesilovače větší vlastní šum, než šum vstupního dílu autorádií. To má za následek, že se příjem po připojení takovéhoto zesilovače většinou spíše zhorší. Vlastní šum zesilovače je v tomto případě velmi důležitý parametr a především na jeho co nejmenší hodnotě závisí kvalitní příjem zvláště stereofonního vysílání a RDS (radio data system). Laické veřejnosti asi není příliš známo, že zisk vestavěného zesilovače je v důležitosti až na druhém místě a postačí cca 10dB pro běžnou délku koaxiálního kabelu od antény k autorádiu. V zesilovači Za1.1+DAB jsou osazeny speciální tranzistory MOSFET - PHILIPS se dvěma elektrodami. Díky tomuto typu tranzistoru a propracovanému zapojení má zesilovač Za1.1+DAB velmi nízký vlastní šum. Zesilovač s nízkým šumem dokáže signál lépe "vytáhnout" ze šumu, zajistí co nejkvalitnější příjem VKV FM v automobilu a zlepší příjem stereofonního vysílání a RDS. Zařazením zesilovače se výrazně sníží šum v reprodukci u slabých stanic a poněkud se zvýší hlasitost. Zároveň se významně zlepší stereofonní efekt a to i když bylo stereofonní vysílání indikováno. Tato indikace není u některých autorádií přesná. Mnohdy svítí nápis stereo i když je stereofonní efekt malý nebo vůbec žádný. Dále budete zejména u autorádií vyšší kvalitativní třídy pozorovat při reprodukci zlepšení čistoty vysokých tónů. Dalším velmi důležitým přínosem je to, že se při použití zesilovače minimalizuje kolísání signálu pásma VKV FM při jízdě. Tato zlepšení Vás jistě příjemně potěší, protože kolísání hlasitosti a signál topící se v šumu bez zesilovače velmi znepříjemňuje poslech Vaší oblíbené stanice tak dlouho, až raději přeladíte na jiný program nebo rádio vypnete.

K zesilovači připojujte pouze pasivní antény! Aktivní antény (s vestavěným zesilovačem) nejsou vhodné z více důvodů. Za prvé jsou vestavěné zesilovače v naprosté většině kvalitativně a principem podobné, jako již výše uvedené běžné levné zesilovače bez filtrů s bipolárními tranzistory a velkým vlastním šumem.
A ikdyby jste například použili naší aktivní prutovou anténu Aa8.3 nebo aktivní "ploutev" SHARK LUXIII a za ni připojili ještě jeden z našich zesilovačů Za1.1 - Za 1.4 nebyl by tam téměř žádný přínos i přesto, že v našich aktivních anténách jsou použité podobné verze kvalitních a nízkošumových zesilovačů s filtry.
To proto, že jak bylo v tomto textu již výše uvedeno, není důležitý zisk (nebo nárůst zisku soustavy dalším zesilovačem), ale co nejnižší šum. A tady platí pravidlo, že první zesilovací prvek za pasivní anténou (zářičem, prutem...) udává šumové číslo soustavy.
A proto by bylo šumové číslo při použití dvou stejných zesilovačů za sebou v podstatě nezměněné. Naopak vyšší zisk by mohl "přebudit" neboli zahltit silným signálem druhý zesilovač nebo samotné autorádio. Výsledkem by byl rušený nebo žádný příjem apod.

Zesilovač Za1.1+DAB je možno napájet bočním kabelem +12V (mínus pól na kostře) a nebo "fantomovým napájením" (napájení po koaxiálním kabelu), které nabízí moderní autorádia nebo při použití tzv. napájecí výhybky, která do koax. kabelu napájení přivede. V zesilovači je vestavěn diodový obvod pro obě varianty napájení a proto není třeba způsob napájení nějak přepínat. Obvody zesilovače zajistí, že použijete-li "fantomové napájení" ponecháte boční napájecí vodič nezapojený (není třeba jej ani izolovat) a naopak bude-li zesilovač napájen bočním vodičem neprojde napájecí napětí do autorádia.
Připojení napájení je tedy možné bočním vodičem (plus na vodiči, mínus na kostře a koax. kabelech) a nebo do jednoho výstupu a nebo i do obou výstupů ze vstupů autorádia.
Napájení zesilovače je tedy naprosto jednoduché, univerzální a neomylné. A bude-li napájení aspoň na jednom napájecím bodu, bude zesilovač funkční.
Přiložen je podrobný návod v českém jazyce a schéma připojení.
Červená LED na horním panelu indikuje napájení a zároveň intenzitou svitu nastavené zesílení.

Při vývoji a výrobě jsme se snažili o "HighEnd" kvalitu jak technologicky, tak zapojením za přijatelnou cenu.
A věříme, že znalec posoudí věc i naopak, že cena odpovídá kvalitě. Chceme aby každý byl s našimi produkty bezvýhradně spokojený a nechceme nabízet různá "placeba" ale ani "pozlacené nic".
Uvažujete-li ještě po přečtení výše uvedených rad a poznatků o levnějším řešení, které Vám nemusí přinést požadovaný efekt, můžete, vážení motoristi, volbu a dilema zvážit ještě z jiného pohledu.
Vzhledem k ceně pohoných hmot naplánovat třeba jednu cestu, kde vyřídíte vše, namísto dvou hůře naplánovaných cest s vyřízením stejného. Za ušetřené peníze si můžete dovolit pořídit kvalitnější produkt, který Vám bude více zpříjemňovat mnoho podobných cest.
To byla rada nebo úvaha závěrem, děkujeme za Váš čas věnovaný našim dobře míněným radám a informacím a nakonec naše heslo:
Se zesilovačem Za1.1+DAB dojedete na každou rozhlasovou stanici zaručeně dále!


Dobré obchody budou mít zesilovač pro autoantény Za1.1+DAB jistě skladem, ostatní požádejte o objednání.
Máte-li zájem o nezávazné vyzkoušení zesilovače Za1.1+DAB s 14 denní zárukou možností vrácení, kontaktujte naši zásilkovou službu na:
Tel. + 420 602 28 28 00 nonstop nebo na mailové adrese: connect@correct.cz
Máte-li nějaké dotazy prosíme neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžete nám tím lépe a pro Vás srozumitelně vytvořit popis k produktům. Děkujeme za pomoc, pochopení a za další návštěvu těchto stránek, které stále průběžně aktualizujeme právě s Vaší pomocí.


Graf