Na Home Page
Informace
Kontakty
 

VAS222 - Videozesilovač pro přip. dlouhého kabelu, videopřepínač 2 vstupy / distributor 2 výstupy (CVBS)
konektory kmit. rozsah video [MHz] vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
4xCINCH, nap.5,5/2,10-1075 / 751 šš / 1-2 šš12V stabilizovaných4090x65x35990,-Objednat emailemNovinka Video Amplifier & Switch VAS222 je již v prodeji.
Můžete si stáhnout podrobný manuál VAS222 návod ve formátu pdf

Máte potíže s nízkým jasem a kontrastem, případně až s kroucením obrazu atd. při propojení videopřístrojů? Je to způsobeno dlouhým videokabelem nebo použitím pasivních nevhodných videorozbočovačů při připojení více videopřístrojů k jednomu zdroji videosignálu.

Chcete přepínat dva zdroje videosignálu?
Chcete videosignál rozbočit do dvou monitorů či monitoru a rekordéru apod.?

Použijte Video Amplifier & Switch VAS222!


Vlastnosti a možnosti VAS222:

Video Amplifier
Přístroj VAS222 nejprve videosignál zesílí (s možností regulace úrovně potenciometrem na boku přístroje). Zesílení videosignálu je komplexní. To znamená, že bude zesílena obrazová složka i synchronizační ve stejném poměru. Zesílení není kmitočtově kompenzováno a je tedy konstantní v celém kmitočtovém pásmu videosignálu. Horní frekvence pracovního pásma přesahuje potřebnou hodnotu danou normou. To je dosaženo moderními vysoce kvalitními integrovanými obvody.

Video Switch
Vstupní obvody nejprve vyberou požadovaný vstup (dle přepnutí přepínače). Zvolený vstup je indikován LED A/B. Poté je videosignál zesílen a výstupními obvody rozbočen do dvou výstupů kompozitního videosignálu (CVBS).
VAS222 umožňuje přepínat dva videosignály (CVBS).
Vyšší typ VAS422 má vestavěn procesor synchronizovaný s videosignálem a přepínací obvod, který přepne videosignál přesně v době vertikálního zatemňovacího impulsu. Jsou-li videosignály ve vstupech A a B vzájemně synchronizovány, bude přepnutí bez rušivého efektu (poskočení obrazu apod.). To ocení hlavně profesionálové ve videotechnice určené pro úpravy videosignálu a jeho záznamu či v zabezpečovací technice. Vestavěný procesor s funkcí Synchro Cleaner v zařízení VAS422 vyčistí synchroimpulsy od rušivých pulsů a odstraní Teletextovou informaci, VPS a další složky, které neodpovídají TV normě. Kvalitní vyčistění synchronizační směsi a její dokonalé oddělení od obrazové informace je nutné pro činnost přepínacího obvodu a přesného střihu v době vertikálního zatemňovacího impulsu a pro bezproblémovou činnost připojených přístrojů. VAS422 má proti VAS222 ještě další rozdíly, které jsou popsány dále.

Synchro Cleaner (pouze u typu VAS422)
Máte problémy se zálohováním Vašeho archivu VHS či DVD nahrávek na VHS (S-VHS), DVD nebo HDD rekordér, který odmítá nahrávat se zobrazením nápisu "No record" apod. či nahraje prázdnou černou (šedou, jenobarevnou plochu) obrazovku a nebo se obraz kroutí a poblikává? To vše plně odstraní obvod "Synchro Cleaner" vestavěný ve VAS422. Ten velice přesně vyčistí a opraví synchronizační složku. Synchro Cleaner pouze synchronizační složku opraví, ale nevytváří novou. Zcela novou synchronizační složku vygeneruje jedině přístroj RGB Kaleidoskop RGB K336 s přesným časováním synchroimpulsů a úrovněmi dle TV normy. Tak lze dosáhnout ještě lepších výsledků (stability obrazu, eliminaci poruch a chyb a dalších problémů se záznamem videosignálu) a to i u více poškozených videosignálů, kde již pouhé vyčištění a oprava synchronizační směsi videosignálu prostřednictvím VAS422 nepomůže. VAS422 lze zapojit za RGB K336 (nebo podobný přístroj VTF337) a tím nejprve synchronizační složku dokonale obnovit a opravit a přístrojem VAS422 poté zesílit ještě před příliš dlouhým kabelem nebo v jeho průběhu (před místem, kde by úroveň videosignálu klesla pod ktirickou mez.
Obvody a funkce (pouze u typu VAS422) Synchro Cleaner a Video Switch s přesný přepnutím videosignálu jsou řízené procesorem s funkcemi v software zlepšující přesnost:
SDS - Super Digital Synchro (pouze u typu VAS422) funkce je dosažená použitím procesorem řízené synchronizace s videosignálem pro dokonalou funkci obvodů Synchro Cleaner pro výstupy synchronizační složky přesně dle TV normy. Znamená to, že nemohou vzniknout problémy s nepřesně vyříznutou obrazovou informací. Problémy s nepřesností jejího střihu (oddělení přesně před a za synchroimpulsem) by byly příčinou trhání, kroucení či jiné nestability obrazu. I při náročných přechodech světlá / tmavá obrazovka (například výbuchy, záblesky apod.) musí zůstat synchronizační složka neporušena. Právě to je úkol přesného načasování střihu obvodem SDS.
TTI - Time Trip Immunity (pouze u typu VAS422) tato funkce znamená, že software v procesoru zajišťující synchronizaci počítá s tzv. časovou chybou videorekordérů (u DVD přehrávačů a digitálních videorekordérů se nevyskytuje). Tak se nazývá chyba v délce jednotlivých TV řádků. Rozdíl v rozdílné délce TV řádků samozřejmě pouhým okem nepostřehneme. TV přijímač se s touto chybou vyrovná. Rozdíl v délce TV řádků je větší, čím méně kvalitní je videorekordér. Pokud by tato vlastnost byla opomíjena, mělo by to za následek neslučitelnost přístroje VAS422 s některými videorekordéry a výše popsané problémy s nestabilitou obrazu atd. vlivem nepřesného vyříznutí synchronizace od obrazové informace (uříznutí části synchroimpulsu či naopak zbytek obrazové informace, která by rušila stabilitu obrazu). Řez musí být velice přesný - rozhodují jednotky mikrosekundy. Procesor vestavěný v VAS422 se synchronizuje s každým TV řádkem samostatně. To znamená, že rozdíl v délce TV řádku nemá vliv na přesný střih. To jsou výhody vyššího typu VAS422.

Video Distributor
Videosignál je ve VAS222 po zesílení aktivně rozbočen do dvou výstupů. Umožňuje tak připojení např. dvou monitorů nebo monitoru a rekordéru atd. Pro každý výstup je zvláštní výstupní videoobvod a proto nedojde k poklesu úrovně na prvním výstupu při zatížení druhého připojeným videozařízením a naopak.

Přístroj VAS222 je vybaven indikací funkce pomocí dvou červených LED kontrolek.
LED POWER indikuje napájení přístroje a LED kontrolka A/B informuje na který vstup videosignálu je VAS222 přepnut.

Systémový konektor CONTROL (pouze u typu VAS422)
Pro vstup a výstup ovládání VAS422 slouží systémový konektor s 5 piny na zadní straně přístroje. Na systémovém konektoru Control je k dispozici výstup indikace přítomnosti videosignálu VIDEO IN - například pro vyhodnocení funkce bezpečnostní kamery apod. Pokud je videosignál přítomen a LED VIDEO IN svítí, je na pinu Vin logická 0 s krátkými impulsy do 1V (vertikální synchroimpulsy). V počítačové technice je to úroveň logická 0, ale pro potřeby například synchronizace s jiným videosignálem je možné tento výstup po zesílení na požadovanou úroveň impulsů využít. Není-li přítomen videosignál a VIDEO IN nesvítí je na pinu Vin čistá logická 1 (5V). Dalším pinem syst. konektoru zleva je Sw. Připojením napětí 5V se přepne zařízení na videovstup B. Pokud je nezapojen či uzemněn na GND na syst. konektoru, je přepnuto na vstup A. Podmínkou pro dálkové přepínání povelem Sw je: přepnutý přepínač na předním panelu do polohy ven.
Pin 5V slouží pro využití k přepínání vstupů jeho spojením s pinem Sw. Neslouží pro napájení jiných zařízení, vzhledem k jeho malé proudové zatížitelnosti (max. 5mA) je možno připojit jen externí nízkoodběrovou diodu LED nebo vstup logického obvodu (port počítače pod.). Může být tedy využit jen jako povelový pin se spínacím napětím 5V.
RESET je aktivován tlačítkem na předním panelu nebo dálkovým povelem či tlačítkem, přičemž je nutno pin RESET na syst. konektoru na krátkou dobu cca 0,5-1 sec. spojit s GND na syst. konektoru. Po dobu ukostření pinu RESET nebo stlačení tlačítka nebude videosignál na výstupech VAS422 přítomen. Funkce RESET slouží pro uvedení VAS422 do počátečního stavu bez potřeby odpojení napájení, což by mělo stejný účinek. RESET je třeba například při výpadku jednoho ze vstupních videosignálů. Pokud je totiž připojen jen jeden videosignál a přepneme na druhý vstup přepínačem a nebo dálkově a poté přepneme zpět, videosignál již na výstupech nebude. Je nutno provést RESET a při přivedení jen jednoho videosignálu vstupy nepřepínat. Toto řešení je vhodné pro použití v zabezpečovací technice apod., kde je vhodné hlídat přítomnost videosignálu a případně zaznamenávat jeho výpadky. Po zaznamenání výpadku počítačem, je proveden počítačem dálkový reset VAS422 a sledování pokračuje dál. Pro sledování přítomnosti videosignálu na výstupu (sledování tedy probíhá nezávisle na volbě vstupu - sleduje se ten na který je přepnuto) je určen pin Vin. To je jen jeden příklad složitějšího využití. Připojení ovládacího počítače či jiného přístroje předpokládá spojení jeho kostry GND s kostrou systémového konektoru VAS422. Systémový konektor a popsané funkce jsou dalšími výhodami vyššího typu VAS422

VAS222 má na zadní straně konektory 4x CINCH. 2x CINCH pro vstupy a 2x CINCH pro výstupy videosignálu Video (CVBS) a dále standardní napájecí konektor POWER. VAS222 dokáže zpracovat videosignál v podobě Video (kompozitní neboli CVBS).
Pro připojení VAS222 s ostatními přístroji použijte kabely CINCH/CINCH případně CINCH/SCART dle konektorů na ostatních přístrojích.
VAS222 není určen pro zpracování ani propojení audiosignálů a proto je tyto signály nutno propojit přímo kabely a případně spojkami konektorů.
Používejte jen precizních AV kabelů aby nebyly zbytečně degradovány vlastnosti VAS222 vlastnostmi levných nekvalitních AV kabelů (vzájemné pronikání signálů nekvalitním el. stíněním, špatným kontaktem nekvalitních konektorů na kabelech apod. Zvláště u levných kabelů s konektory SCART, kde je v kabelu vedeno více signálů). I na kabelech záleží!!!

Přístroj je vyroben nejmodernější technologii výroby na automatické lince SMT (povrchová montáž). VAS222 je vestavěn do plastového pouzdra.

V balení a ceně je zahrnut napájecí zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 12V DC/100mA S12DC01S

Nové logické značení produktů:
Video Amlifier Switch typ 2 2 vstupy 2 výstupy - VAS222

Máte-li zájem o nezávazné předvedení VAS222, či vyzkoušení s 14 denní zárukou možností vrácení, zavolejte nám na 606 28 28 00 - nonstop. Nebo nás kontaktujte na: connect@correct.cz

Pomozte nám s vytvořením rubriky "nejčastější otázky" - pište je na: connect@correct.cz Nejzajímavější a nejčastější zde uveřejníme. Za jakékoli dotazy a připomínky velice děkujeme.

Těšíme se na Vás a na Vaše otázky a věříme, že se Vám novinka VAS222 bude líbit a splní Vaše požadavky.

Děkujeme za pochopení a za další návštěvu těchto stránek.


Obrázek2