Na Home Page
Informace
Kontakty
 

/home/httpd/html/correct/import/ica100.txt
ICA100 - Interface pro PC a databanky CASIO
délka kabelu [m] bližší popis konektor 1 konektor 2 rozměry MC
s DPH bez dopravy
 
cca 1,5Do sériového portu (CANON 9 / 25)Sériový konektor - CANON 25p.Jack2,5 stereoodběr proudu cca 4mAnapájení 5V ssrozměry 55 x 40 x 18mm890,-Objednat emailem

Interface pro Databanky Casio ICA100 umouje oboustran penos dat z databankovch pstroj firmy CASIO do pota PC (286 a vych). Vzhledem k pouit technologii SMT mohl bt interface vestavn pmo do konektoru CANON SUB-D 25 pin. Tento konektor se pipoj do sriovho vstupu/vstupu potae PC. Druh konektor JACK 2,5 stereo se zasune do databanky. Ped startem penosu dat je teba na databance nastavit nkolik parametr dle nvodu a stejn parametry nastavit i v pslunm programu na potai.
V psluenstv jsou ti programy vytvejcch databanku na obrazovce. Funkce jsou shodn s databankami CASIO. K napjen pevodnku ICA100 je vyuito napjen klvesnice potae. Napjec len, kter je tvoen zsuvkou a zstrkou 5-ti kolkovho konektoru, se vad mezi pota a klvesnici.
Piloen je podrobn nvod v eskm jazyce.


zapojení