Na Home Page
Informace
Kontakty
 

CMAC200 - Manuální regulace záznamové úrovně pro videokamery, MD, diktafony atd.
konektory km. rozsah audio [Hz] vst./výst. imp. A [kohmů] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
2xJack3,5ster. samec/samice20 - 20 000473V lithiová baterie244x32x221290,-Objednat emailem

CMAC 200:
- pro videokamery ale i videomagnetofony, MiniDisc rekordry atd.
s pouze automatickou regulac zznamov rovn zvuku
- pro naten hudebnch poad nutnost, pro mluven slovo velk pnos
- odpoj automatickou regulaci zznamu zvuku bez zsahu do pstroje
- umon manuln plynule nastavovat zznamovou rove z pipojenho externho mikrofonu - vy dynamika (vy hloubka reprodukce)
- vznamn potla um a nedouc zvuky zpsoben ovldnm kamery
- odstran dynamick skoky, zpsoben reakc automatick regulace zznamov rovn zvuku na stdn hlasitosti prosted
- nejjednodu mon pipojen - pouh zasunut kvalitnch stereokonektor JACK 3,5 - mezi extern mikrofon a videokameru nebo jin pstroj
- vlastn napjen lithiovou bateri 3V, upevnn ke kamee psluenstvm
- patentovan princip, SMT technologie - mal rozmry

Popis innosti:

Zazen CMAC200 je uren pro manuln regulaci zvukovho vstupu AV pstroj s pevn vestavnou pouze automatickou regulac zvukovho vstupu.
elem popisovanho zazen je u AV pstroj se vstupem pro mikrofon nebo linkovm vstupem a pouze automatickou regulac tohoto vstupu , tuto automatiku vyadit z innosti a to bez zsahu do pstroje a regultorem na pdavnm zazen CMAC200 nastavovat run rove signlu pivedenho na vstup AV pstroje podle poteby.
Mezi AV pstroje pro kter je zezen CMAC200 pat pstroje pro zznam zvuku nebo zvuku a obrazu jako jsou magnetofony, MiniDisc rekordry, videokamery, videorekordry apod.
Tyto pstroje a to i vy cenov katgorie bvaj vybaveny pouze automatickou regulac zvukovho vstupu pro mikrofon a linkovho vstupu, kter ne vdy vyhovuje podmnkm a neuspokoj nronj uivatele zvlt pak pi nahrvn hudebnch poad.
Pejeme mnoho profesionlnch nahrvek pozench pomoc CMAC200

Princip innosti, vhody a nevhody automatick regulace zznamov rovn AV pstroj.
Automatick regulace zznamov rovn zvukovho kanlu je v AV pstrojch vestavna pro zajitn co mon nejjednodu obsluhy. Pracuje tak, e pi zven rovn signlu automatika sn zeslen vstupnho zesilovae, m se rove signlu sni na velikost, kter je vhodn pro dal zpracovn nsledujcmi obvody pstroje.
Automatick regulace zznamov rovn m vak tak adu nevhod, kter nevyv jednoduchost obsluhy a to i u nejdokonalej automatick regulace s nejoptimlnjmi dynamickmi a asovmi charakteristikami. Automatick regulace zznamov rovn pedevm sniuje dynamiku nahrvky, tj. vyrovnv rove akustickho signlu tak, e slab zvuky jsou pehrvny pi reprodukci nahrvky tm stejn hlasit jako zvuky s pvodn vy rovn. Reprodukce takov nahrvky zn velmi nepirozen. S tm souvis dal nevhodn vlastnost, kterou je tzv. dchn nebo houpn nahrvky. Tm se rozum zhoupnut rovn v ase reakce automatiky a tm zmny zeslen vstupnho zesilovae, co psob pi reprodukci ruiv.
Dalm nedoucm projevem automatick regulace zznamov rovn je to, e pi poizovn zznamu v relativn tichm prosted je citlivost vstupnho zesilovae AV pstroje pli velk, nen ji mono nastavit a v ppad ovldn penosnho pstroje jako je videokamera, magnetofon apod. nastv monost nahrn nedoucch ruch zpsobench pohybem ruky a prst pi ovldn pstroje atd. Toto lze do jist mry odstranit smrovm mikrofonem, avak manuln regulace zznamov rovn by byla jist nezanedbatelnm pnosem.

Prodejci:
Praha: Foto-Video koda, Vodikova 36, 115 68, Praha 1 Digitln oddlen : TEL: 24232246 l. 18 - pan Michal Jaro


Nabdka pro dal zjemce o obchodn zastoupen:
"Mte-li obchod s elektronikou (ppadn jen s st naeho sortimentu nap. autoelektronikou apod.), mme pro Vs vhodnou nabdku obchodnho zastoupen, kter chceme zdit v kadm mst R. Rdi Vm zaleme smlouvu a dal podmnky prodeje. Krom zvhodnnch cen budou mt tito prodejci uveden adresy, tel. spojen a dal daje na tto strnce, vetn informace o prodavanm sortimentu. Tyto informace budeme zkaznkm podvat i telefonicky."