Na Home Page
Informace
Kontakty
 

AVS200 - Automatický AV přepínač a videokorektor (2x vstup SCART)
konektory kmit. rozsah video [MHz] vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] km. rozsah audio [Hz] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
3xSCART/2xCINCH, nap.Jack3,50-10250 / 751 šš / 1-1,5 šš reg.20 - 20 00010 / 13 / 3 šš14-17 ss120232x82x481590,-Objednat emailem

Automatick AV pepnae a korektory AVS200 (300) umouj pepnat automaticky nebo manuln:
- Videorekordr (videopehrva) + satelitn pijma
- Videorekordr (videopehrva) + videokamera
- Videorekordr + videopehrva
- Satelitn dekodry (napklad videocrypt + eurocrypt) pipojen k satelitnmu pijmai s jednm vstupem pro dekodr
- Dal kombinace AV pstroj

Vhody pouit AVS200 nebo AVS300:
- Vstup pro pipojen HIFI aparatury pro reprodukci zvuku z AV pstroj
- Vhodn pro mono i stereo pstroje a kombinace!
- Jednoduch a ideln propojen videorekordru, satelitnho pijmae (videopehrvae, videokamery), TV pijmae a HIFI ve nebo satelitnch dekodr k sat. pijmai s jednm vstupem pro dekodr
- Automatick i manuln pepnn vstup Satelit / Video
- Automatick pepnut TV pijmae na AV vstup pi zapnut videa nebo satelitnho pijmae
- Regulace ostrosti a kontrastu obrazu a u typu AVS300 navc regulace bas, vek a balance zvuku pi reprodukci a pro umocnn kvality videozznamu

Pm propojen Va aparatury vyuitm AV vstup a vstup pedstavuje souasn trend. Vsledkem je nesrovnateln kvalitnj obraz a zvuk v porovnn s bnm propojenm koaxilnm antnnm kabelem. Pi propojen koax. kabelem se dvakrt sniuje kvalita signlu z dvodu modulace AV signlu do psma UHF a pot naopak. V souasn dob se vyrbj TV pijmae ji vhradn s AV vstupem a vstupem. Pokud vak vlastnte sat. pijma i videorekordr nebo videopehrva (ppadn videokameru) vznik problm, jak beze ztrt pepnat AV signly z pstroj.
AV signly nelze spojit paraleln, nebo by se pstroje ovlivovaly a klesl by kontrast obrazu a hlasitost zvuku. Proto byl vyvinut aut. pepna a korektor AV signl, kter toto pln vye.
Je vhodn jak pro mono, tak stereo i kombinovanou aparaturu. Na trhu se vyskytuj podobn pstroje, ale tyto maj ovldn pouze manuln, nereaguj automaticky na zapnut satelitu i videa a nejsou aktivn (vystvtlen pozdji). Nabzen pstroj AVS200 (300) se ovldacm naptm v konektoru SCART u satelitnho pijmae pepne na vstup SATELIT. Chcete-li sledovat program z videa uvedete sat. pijma do pohotovostnho stavu (u nkterch typ sat. pijma tak mete uinit tak stlaenm tlatka TV/SAT) a AVS200 (300) se ihned pepne na vstup VIDEO. AVS200 (300) navc automaticky pepne TV pijma na AV vstup ovldacm naptm v konektoru SCART.
Vechny funkce mete po pepnut na MANUAL pepnat i run. Pepna AVS200 (300) je aktivn. To znamen, e kad vstup a vstup je oddlen aktivnm prvkem a proto nedochz k zhoren obrazu a zvuku. Samozejm, e pes AVS200 (300) mete poizovat zznam satelitnho programu na videorekordr. Nahrvat mete jak pi sledovn satelitu, tak i pozemn televize.
U videorekordru (videopehrvae) a TV pijmae nen konektor SCART nutn (posta konektory CINCH, BNC apod.), protoe AVS200 (300) je zen ze vstupu SATELIT. U satelitnho pijmae je pro automatickou funkci AVS200 (300) nutn SCART. Jsou-li k dispozici pouze konektory typu CINCH apod., neme AVS200 (300) pracovat automaticky, ale pouze manuln.
Lze adit i nkolik pstroj AVS 200 (300) za sebou a tm automaticky pepnat a upravovat AV signly z vce zazen.
V souasnosti se vyskytuj poadavky pipojit k satelitnmu pijmai vybavenmu jen jednm vstupem pro dekodr, dva a vce sat. dekodr. U nkterch sat. pijma vznikaj tak problmy s nestabilitou obrazu pi velkm nebo malm kontrastu obrazu z dekodru. I v tomto ppad situaci pln vye pipojen dekodr k AVS200 (300) do vstup SAT a VIDEO. Do vstupu AVS200 (300) oznaenho TV pipojte vstup sat. pijmae oznaen "Dekodr". AVS200 (300) automaticky pepn a sat. pijma je pepnut na extern vstup pro dekodr vdy, jakmile je jeden z dekodr aktivovn. Navc je mono AV signly z dekodr upravovat korektorem vestavnm v pstroji AVS200 (300). Pokud m obraz z jednoho dekodru ni kontrast lze tmto zpsobem oba signly vyrovnat.
Videokorektorem lze regulovat rove obrazovho signlu z obou pstroj dvma potenciometry nezvisle a tm nastavit optimln kontrast obrazu. Ppadn je mono eliminovat nestabilitu obrazu. Dle je mono nastavit optimln ostrost obrazu a tm zlepit kvalitu horch kopi videonahrvek, nebo starch film.
Typ AVS300 je proti typu AVS200 vybaven navc jet regulac bas, vek a balance. Tak lze zlepit reprodukci zvuku u horch nebo u neodborn dabovanch nahrvek.
K propojen pstroj mete pout bnch AV kabel. K napjen pepnae AVS200 (300) je vhodn sov napje typu Zd1.3 z na produkce. Pstroje AVS200 (300) jsou vestavn do ern skn z plastu s popisem. Pipojen pepnae AVS200 (300) zvldne podle dodanho podrobnho nvodu v eskm jazyce i laik.
Pepnae AVS200 (300) Vm poskytnou komfort s maximlnm vyuitm vlastnost a kvality Vaich AV pstroj.


Obrázek2