Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP772 - Audio Remastering Processor - Profesional (Rack 19)
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] nap. napětí [V] / proud [A] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
4x XLR / 4x JACK 6,35 - 30000110/12012/0,55 / 5 šš230482x40x506900,-Objednat emailemKdy jsme pipravovali zkladn model ARP662 pro pouit k domc aparatue, pestoe jsme znali vznam a vhody pouit, netuili jsme, e uivatel budou na pouit pstroje doslova zvisl a e mnoz z nich ns budou dat o verzi do automobilov aparatury, vestavn modul, bateriov proveden pro penosn pstroje na sluchtka a verzi pro hudebnky a zvukae v rackov skni.
Jednou z tchto verz je ARP772 - profesionln processor v 19-ti palcovm modulu rack o vce 1U. Jeho funkce a vznam je pln srovnateln se zkladnm typem ARP662a.

Vy i Vai posluchai budete mt dojem, e jste si prv vyistili ui. Budete si ped posluchai jistj, e zaujmete nejen svm umnm.


ARP772 je uren pro pouit v profesionlnch podmnkch (nahrvac studia, reprodukn systmy klub, diskotk, divadel, kin apod.) nebo pro hudebnky, kte zvuk svch vystoupen chtj poslucham maximln zpjemnit a oivit. Kad hudebnk pouvajc elektronickou aparaturu by si ml uvdomit, e kad, by sebekvalitnj aparatura vn do konen podoby zvuku, kterou sly poslucha, fzov zkreslen a m dal negativn vliv na zvuk. U poslechu s ni hlasitost budete mt subjektivn pocit vy hlasitosti a itelnosti pi zachovn neagresivity a pjemnosti.
Naopak na diskotkch a koncertech populrn nebo rockov hudby, kde ji nelze hlasitost dle zvyovat, dte poslucham alespo pocit subjektivn vy hlasitosti a hlubho proitku z hudby.


ARP772 dod svest a vzdunost zvuku, bez jeho znatelnho zkreslen. Tm hudebnkm, kte podaj iv vystoupen na rznch zbavch a sly svj nstroj a hlas z reproduktor svch aparatur, se bude daleko lpe hrt, nebo budou spokojenj se zvukem, jeho srozumitelnost, barvou a reprodukc detail, kter dve zanikly, vinou mn kvalitn aparatury, patnch vlastnost prostoru, nebo nedokonalm ozvuenm. Budou si ped posluchai jistj, e zaujmou nejen svm umnm.


Velk pnos m ARP772 tak pro komprimovan nahrvky v systmech MP3, WMA, DVD a dalch formt, kterm dod pvodn jas a brilanci ped komprimac. Z principu komprimace (nkter detaily jsou pln vyputny), vak nen mon vrtit nahrvce ve (to, co chyb), ale jen detaily, kter jsou pouze potlaen.

ARP772 m tm stejn parametry a funkci jako zkladn verze ARP662. Doporuujeme si pest text k zkladnmu modelu ARP662a.


Rozdl proti zkladn verzi ARP662a je, krom pevn skn rackovho proveden, ve vybaven symetrickmi vstupy a vstupy s pslunmi konektory XLR a JACK 6,3. Dal vbavou je vypnateln subsonick filtr s parametry 24dB na oktvu s horn frekvenc 40 Hz a indiktory piek pro oba kanly zvlṻ. Zapnut a vypnut procesu je mon dlkov ovldat prostednictvm nonho spnae (pedlu) nebo obyejnho jakhokoli spnae zapojenho do konektoru JACK 6,3 na zadn stran ARP772.

Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn!


ARP772 m vestavn napjec zdroj.


Pro Vai pedstavu jsme pipravili ukzky nahrvek. Nahrvky oznaen ...0 znamen pvodn zvuk, oznaen ...1 oznauje zpracovan zvuk processorem s obma regultory na stedu drhy. Ukzky oznaen ...2 jsou zpracovan processorem s obma regultory na maximum. Nahrvky jsou ve formtu wav, 44,100 kHz, stereo (pln CD kvalita). Pi konverzi do MP3 a nebo podobnho formtu by kvalita a tm i vliv processoru byl ni. Proto mjte trplivost ve stahovn tchto soubor, kter Vm uk, co ARP772 um.

Saltarello0.wav

Saltarello1.wav

Saltarello2.wav

A peci jen pro ty zjemce, kte maj pomal pipojen k sti mme ve uveden ukzky v MP3 formtu (256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorujeme vak, e kvalita tchto ukzek je vzhledem ke kompresi ni.

Saltarello0.mp3

Saltarello1.mp3

Saltarello2.mp3


Mete si prostudovat tak nvod, kter je zde k dispozici ve formtu pdf (pro Adobe Acrobat).

ARP772navod.pdf


Rdi uvtme Vae dotazy a pipomnky.

Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn! Zruka vrcen penz plat pro zsilkovou slubu firmy Correct electronic s.r.o. U ostatnch prodejc monost vrcen nutno dohodnout individuln.

Prodejci
Brno LUKA - elektro s.r.o., Radnick 9, Tel. +420 542 214 101, +420 606 733 803
esk Budjovice Kontakt elektronik spol. s.r.o., U Stromovky 28, tel. 386 356 001, mobil 603 502 905, fax 387 316 174, shop@kontakt-cb.cz
Hradec Krlov TESTAR, Okrun 1144, tel.495541887, testar@seznam.cz
Pardubice SEC ELECTRONIC, Drakovice 155, Pardubice, Tel. 466301331, mobil 603 245 230, fax 466 301 332, sec@pce.cz
Kladno Obchodn centrum Otta, Vova 664, 27201, Kladno, Tel.: +420 312 24 25 94
Praha Hifi Store s.r.o., Na Pkop 25, Praha 1, Tel. +420 221 967 220
Praha Watt & Decibel - Palc Flra, Vinohradsk 149, Praha 3, Tel./FAX +420 255 742 034, +420 255 742 035
Sokolov Sokolovsk Elektrofirma s.r.o., Rolnick 656, Praha 1, Tel. +420 352 350 026, +420 603 521 843

Nabdka pro dal zjemce o obchodn zastoupen
Mte-li obchod s elektronikou (ppadn jen s st naeho sortimentu nap. autoelektronikou apod.), mme pro Vs vhodnou nabdku obchodnho zastoupen, kter chceme zdit v kadm mst R. Rdi Vm zaleme smlouvu a dal podmnky prodeje. Krom zvhodnnch cen budou mt tito prodejci uveden adresy, tel. spojen a dal daje na tto strnce, vetn informace o prodavanm sortimentu. Tyto informace budeme zkaznkm podvat i telefonicky.obrázek 2