Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP662M - Audio Remastering Processor - modul do jakéhokoli audiozařízení
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] nap. napětí [V] / proud [A] MC
s DPH bez dopravy
 
2x konektor pin5 - 30000110/120475 / 5 šš5V DC / 180mA3300,-Objednat emailem

Kdy jsme pipravovali zkladn model ARP662 pro pouit k domc aparatue, pestoe jsme znali vznam a vhody pouit, netuili jsme, e uivatel budou na pouit pstroje doslova zvisl a e mnoz z nich ns budou dat o verzi do automobilov aparatury, vestavn modul, bateriov proveden pro penosn pstroje na sluchtka a verzi pro hudebnky a zvukae v rackov skni. 
Jednou z tchto verz je
ARP662M - vestavn modul do jakhokoli audiozazen. Jeho funkce a vznam je pln srovnateln se zkladnm typem ARP662a

Budete mt dojem, e jste si prv vyistili ui.
Zavete-li oi (abyste nevidli svou stle stejnou a pece
jinou sestavu), budete si

myslet, e zvuk slyte z audioaparatury vy
kategorie. Bude Vm pipadat, e hudebnci pili dnes hrt pmo k Vm
a v podob vestavnho modulu u u Vs zstanou!

ARP662M m tm stejn parametry a funkci jako zkladn verze ARP662. Doporuujeme si pest text k zkladnmu modelu ARP662a.


ARP662M je uren k vestavb do jakhokoli audizazen (zesilova
nebo pedzesilova, ekvalizer, mixn pult, pota, penosn systm,
radiopijma, audio v automobilu...). Je naprosto lhostejn do jakho pstroje
a jak kvality bude ARP662M vestavn. Zaruujeme, e pi dodren
pokyn v nvodu k vestavb bude zvuk daleko originlnj ne ped
vestavbou.   


Vestavba je velice jednoduch a zvldne ji amatr-elektronik (i zatenk).
Pro naprost laiky bude mon vestavba popsan nsledujcmi dky
vypadat sloit. Tmto zjemcm doporuujeme se poradit s odbornkem nebo
se servisnm technikem, kter mont bude provdt. Odbornkovi poskytnte
tento text a uvidte, e je vestavba ARP662M do Vaeho pstroje
vlastn snadn. Vestavba spov v mechanickm upevnn modulu do pstroje.
Vzhledem k tomu, e je krabika modulu z pocnovanho plechu, je mon k nmu
pipjet chyty jakkoli orientovan a na jakoukoli jeho stranu. Tmito chyty
je mon pomoc roubk (vrut nebo roubk samoeznch i metrickch)
pipevnit k jakmukoli materilu. Kryt modulu je spojen se "zem"
(kostrou) audiosignlu. Je tedy mon spojit kostru modulu s kostrou audiozazen
do nho bude vestavn. 


Napjen je vyeeno nejlpe, jak je to jen mon pro maximln
odolnost vi vzniku zemnch smyek a tm pdem brumu a dalm ruivm
vlivm pochzejcm z napjecho zdroje audiozazen do nho je ARP662M
vestavn a ze kterho je napjen. ARP662M je napjen stejnosmrnm
bn filtrovanm a stabilizovanm naptm (max. zvlnn +/- 0,2V) a m
vestavn DC/DC konvertor, to znamen, e je napjen galvanicky oddleno
vnitnm transformtorkem. Je proto mon modul napjet pozitivnm i
negativnm naptm proti koste modulu (a audiozazen). To znamen, e
s kostrou modulu me bt spojen mnus pl (vtina ppad) a nebo
plus pl napjen. Napjen je mon tak eit zvltnm naptm
z jinho zazen nebo externm zdrojem. Vnitn obvody zaruuj
vynikajc filtraci a stabilizaci napt. Napjec napt modulu je 5V /
180mA. Tato hodnota je zvolena proto, e se vyskytuje nejvce (tak v potach)
a e i v ppad, e takov napt chyb, je jej mon
"vyrobit" z napt vyho (bn hodnoty v pstrojch
jsou 12, 18, 24V) a to velmi jednodue modernm a dostupnm integrovanm
stabiliztorem napt napklad 7805. Nvod k vestavb obsahuje schmata
a popis rznch variant napjen.


ARP662M se vad do signlov cesty audiozazen tam, kde je bn
"linkov" rove signlu. Takovm mstem je napklad ped
nebo za regultorem hlasitosti (ped vkonovm zesilovaem), msto za pepnaem
zdroj signlu (nejlpe jet ped vstupnm obvodem pro magnetofon - monost
nahrt ji signl upraven pomoc ARP662M) atd. 


K modulu ARP662M jsou dodvny kabely (cca 20cm) s konektory na jedn
stran a na stran druh se dvma potenciometry, jednm spnaem (Bypass)
a LED diodou modrho svitu.


 

Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn! 


Rdi uvtme Vae dotazy a pipomnky. Informace prbn doplujeme
dle Vaich dotaz a naich poznatk. Sledujte zmny a doplky.