Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP662A - Audio Remastering Processor - Rozjasněte své audionahrávky!
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] nap. napětí [V] / proud [A] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
4xCINCH + nap. 2xpin5 - 30000110/120475 / 5 šš21-24V AC (nap. zdroj 230V)100x51x25(40)3600,-Objednat emailem

Pstroj ARP662 Vm doke piblit i vrtit pvodn zvuk nahrvky ze studia nebo na koncert. Vte o tom, e vlivem nahrvacch zazen a Va i sebekvalitnj reprodukn aparatury se pvodn zvuk vce i mn vytrc? Podobn jako na obraze i fotografii i ve zvuku dochz k rozosten, ztrt jasu, kontrastu a potlaen jemnch detail. K pvodn podob se lze dostat opanou funkc, to jest zostenm a rozjasnnm. Procesor doke eliminovat fzov zkreslen reprosoustav. Akoli si processor nic nevyml, zvuk bude bohat o jemn detaily, kter jste pedtm nezaznamenali, nebo dolo k jejich potlaen prchodem zvuku nkdy a zbyten sloitmi obvody nahrvac i reprodukn aparatury.
Technicky znalm poslucham meme charakter vlivu procesoru na zvuk pirovnat k rozdlu mezi klasickmi magnetodynamickmi a elektrostatickmi sluchtky poskytujcmi detailnj a vzdunj pirozen poslech. Mra vlivu procesoru je vak vt a navc nastaviteln. Chcete vrtit zvuku to, co mu vzala nedokonalost systm CD, MC, MD a jet vce DVD nebo MP3..., kde processor obnov potlaen harmonick frekvence? Vte, e ekvalizery a podobn zazen sice dodaj zvuku jin, subjektivn teba i lep charakter, avak od pvodnho jet vce vzdlen?
N processor narozdl od ekvalizru tm neovlivuje frekvenn charakteristiku, ale velmi sloit a inteligentn pracuje s takzvanou oblkou i obrysem audiosignlu.

Budete mt dojem, e jste si prv vyistili ui.
Budete si myslet, e zvuk slyte z audioaparatury vy tdy.Mon nvte, jako vtina zkaznk, ne si vak pstroj vyzkoueli.
Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn!
Podle souasnch vsledk si ARP662 objednvaj zkaznci spe ne z reklamn kampan na doporuen spokojench majitel.
U pokojovho poslechu s ni hlasitost budete mt subjektivn pocit vy hlasitosti a itelnosti pi zachovn neagresivity a pjemnosti.

ARP662 nen ekvalizer, ale inteligentn audio procesor, tm neovlivujc kmitotovou charakteristiku, ale sloit a inteligentn pracujc s ?oblkou? audiosignlu.
Rozjasn zvuk, zv jeho barevnost, zvrazn nejjemnj detaily (harmonick sloky signlu - barvu nstroj) a eliminuje fzov zkreslen.
Nejvce se projev u akustickch nstroj a zpvu, dojem se vrazn pibl pirozenmu ivho zvuku na koncert.
ARP662 se zapoj mezi zdroj audio signlu a nf zesilova (nebo do vstupu/vstupu jako extern ekvalizer, magnetofon apod.). Vestavn je oddlen regulace procesorovn bas (low processing), stednch, vych a vysokch tn (high processing) s optimlnm kmitotovm rozdlenm a charakteristikami optimalizovanmi pro kad psmo zvlṻ.

ARP662 je vybaven preciznmi stereokonektory (2x pr CINCH) a psluenstvm je napjec zdroj. Pipojen k audioaparatue je tedy bnmi kabely 2xCINCH.
Precizn HighEnd proveden - skka z AL eloxprofilu
ARP662A - stbrno/zlat proveden
ARP662B - erno/zlat proveden

Propracovan konstrukce zaruuje maximln spolehlivost, stabilitu funkce a parametr a poskytuje mal rozmry pstroje. Tchto vlastnost je dosaeno pouitm hybridnho zkaznickho integrovanho obvodu (processoru).
Jsme pesvdeni, e ARP662 pev Vae oekvn a ji jej nikdy nevyadte z Va audioaparatury.

Popis funkce:
Processor ARP662 doke doslova neuviteln rozjasnit jakoukoli audionahrvku z jakhokoli media.
ARP662 nen ekvalizer, ale inteligentn analogov audio procesor, velmi sloit a inteligentn pracujc s ?oblkou? audiosignlu. Processor ARP662 zvuk neznehodnocuje, jako pstroje typu ekvalizer, DSP procesor apod. zvlt pi nesprvnm nastaven.
Z principu pi zpracovn zvuku reprodukn audioaparaturou (zdroj signlu, zesilova, reproduktory), ale i nahrvac aparaturou ve studiu dochz k urit degradaci pvodnho zvuku. Stupe degradace je dn kvalitou audioaparatur i prostorem, kde k reprodukci dochz.
Processor je svmi pikovmi parametry vhodn jak pro levn audioaparatury tak i pro High End systmy. Velk pnos m ARP662 tak pro komprimovan nahrvky v systmech MP3, WMA, DVD a dalch formt, kterm dod pvodn jas a brilanci ped komprimac. Z principu komprimace (nkter detaily jsou pln vyputny), vak nen mon vrtit nahrvce ve (to, co chyb), ale jen detaily, kter jsou pouze potlaen.
Pro pizpsoben procesoru ke kad audioaparatue je pstroj ARP662 vybaven oddlenou regulac stupn procesorovn hlubokch tn, sted, stednch vek a vek. Regulac vlastn nastavte rove mezi idelnm zvukem (pvodnm, ivm) a zvukem bez procesoru pi reprodukci na Va audioaparatue. Tento rozdl zavis prv na kvalit nahrvac (pi poizovn nebo zpracovvn nahrvky) a pehrvac audioaparatury pi reprodukci.
Processor ARP662 rozjasn zvuk, zv jeho barevnost, zvrazn nejjemnj detaily (harmonick sloky signlu - barvu zvuku) a eliminuje fzov zkreslen, kter vznik v reprosoustavch. Pi reprodukci dochz bn ke vzjemnmu zpodn jednotlivch sloek (zkladn sloky, harmonick sloky). K posluchaovu uchu se dostane jedna sloka dve, ne druh proti originlnmu zvuku. Dochz ke zmn fze a amplitudy jednotlivch sloek, co se nazv ?zkreslen oblky?.
Processor ARP662 provede fzovou korekci vysokch frekvenc 1,25 - 30 kHz, kter obsahuj prv harmonick sloky. V processoru se akustick psmo rozdl do ty jednotlivch psem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25 kHz, 1,25 kHz - 12,5 kHz a 12,5 kHz - 30 kHz. Jednotliv psma jsou procesorovna jednotliv a maj charakteristiky optimalizovny podle fyziklnch vlastnost danho kmitotovho psma (eliminace fzovho zkreslen, zvraznn harmonickch sloek - detaily a barva zvuku). Procesor m v kadm psmu nastaveno jin zpodn, vlastnosti filtr, a zeslen tak, aby vsledn kmitotov charakteristika byla maximln rovn. Processor ARP662 pracuje optimln u vech pracovnch rovn signlu, tedy i pi minimln hlasitosti, bez slyitelnho pidn umu. Psma nejsou rozdlena nikterak nsiln a dojem z vslednho zvuku je absolutn pirozen. Nic nepebv, nic nechyb, zvuk je pouze jasnj a barevnj a pirozenj.
Regulace procesorovn je rozdlen do dvou psem (skupin). Regultor Low Processing nastavuje rove procesorovn psma 5Hz - 125Hz a regultor High Processing reguluje rove procesorovn vech t zbvajcch psem najednou 125Hz - 30kHz. Slouen regulace t psem do jednoho regultoru se ukzala v praxi jako naprosto vyhovujc pro snadn nastaven bez mcch pstroj a to jak pro domc, tak i pro studiov pouit. Nastaven tchto t psem jednotlivmi regultory byla v praxi na jakkoli aparatue tm stejn a proto je zjednodueno do jednoho regultoru.
Processor ARP662 je aktivovn jednm tlatkem bypass. Ve vypnutm stavu (zatlaen tlatko) je ARP662 pro audiosignl prchoz (obchvatem - bypass) bez jeho jakhokoli ovlivnn zvuku.
Processor ARP662 je napjen externm napjecm zdrojem z dvodu co nejvtho odstupu ruivch produkt z elektrick st. Napjec napt je pomrn vysok 21-24 AC nebo DC 28-30V. Tomu je tak ze dvou dvod. Prvnm dvodem je, e v processoru je vestavn stabiliztor napt, kter zajiuje stejn vlastnosti processoru i pi zmn napt v elektrick sti a dokonale potlauje sov brum. Druhm dvodem vyho napjecho napt je nutnost zpracovn i tch nejvych rovn audiosignlu. To proto, aby nedochzelo ke zkreslen amplitudovch piek a aby i u tchto vysokch amplitudovch rovn byla funkce procesoru dokonal. Psluenstvm processoru ARP662 je napjec zdroj.

Pro Vai pedstavu jsme pipravili ukzky nahrvek. Nahrvky oznaen ...0 znamen pvodn zvuk, oznaen ...1 oznauje zpracovan zvuk processorem s obma regultory na stedu drhy. Ukzky oznaen ...2 jsou zpracovan processorem s obma regultory na maximum. Nahrvky jsou ve formtu wav, 44,100 kHz, stereo (pln CD kvalita). Pi konverzi do MP3 a nebo podobnho formtu by kvalita a tm i vliv processoru byl ni. Proto mjte trplivost ve stahovn tchto soubor, kter Vm uk, co ARP662 um.

Saltarello0.wav

Saltarello1.wav

Saltarello2.wav

A peci jen pro ty zjemce, kte maj pomal pipojen k sti mme ve uveden ukzky v MP3 formtu (256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorujeme vak, e kvalita tchto ukzek je vzhledem ke kompresi ni.

Saltarello0.mp3

Saltarello1.mp3

Saltarello2.mp3

Mete si prostudovat tak nvod, kter je zde k dispozici ve formtu pdf (pro Adobe Acrobat).

ARP662navod.pdf

ARP662 byl testovn nkolika nezvislmi odbornky a redakcemi asopis (Audio, Computer...). Jednu z recenz na internetu jsme nali na strnce www.bod.cz
Najdte dal recenzi a nebo si udljte svoji!

Vynikajc nejen doma, ale i v kavrnch, barech, diskotkch, klubech.... - vude tam, kde je reprodukovna hudba - ocente Vy i Vai zkaznci. Vhodn i pro zven srozumitelnosti ei - konferenn mstnosti, sly apod.
K dispozici je bateriov verze pro penosn CD, MD, MC pehrvae na sluchtka, verze do automobilu a vestavn modul (do zesilova, potae atd.) a pro hudebnky a zvukae profesionln verze v rackov skni.

Dal podrobnosti o tto novince budeme uveejovat na zklad Vaich dotaz.

Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn! Zruka vrcen penz plat pro zsilkovou slubu firmy Correct electronic s.r.o. U ostatnch prodejc monost vrcen nutno dohodnout individuln.

Prodejci
Brno LUKA - elektro s.r.o., Radnick 9, Tel. +420 542 214 101, +420 606 733 803
esk Budjovice Kontakt elektronik spol. s.r.o., U Stromovky 28, tel. 386 356 001, mobil 603 502 905, fax 387 316 174, shop@kontakt-cb.cz
Hradec Krlov TESTAR, Okrun 1144, tel.495541887, testar@seznam.cz
Pardubice SEC ELECTRONIC, Drakovice 155, Pardubice, Tel. 466301331, mobil 603 245 230, fax 466 301 332, sec@pce.cz
Kladno Obchodn centrum Otta, Vova 664, 27201, Kladno, Tel.: +420 312 24 25 94
Praha Hifi Store s.r.o., Na Pkop 25, Praha 1, Tel. +420 221 967 220
Praha Watt & Decibel - Palc Flra, Vinohradsk 149, Praha 3, Tel./FAX +420 255 742 034, +420 255 742 035
Sokolov Sokolovsk Elektrofirma s.r.o., Rolnick 656, Praha 1, Tel. +420 352 350 026, +420 603 521 843

Nabdka pro dal zjemce o obchodn zastoupen
Mte-li obchod s elektronikou (ppadn jen s st naeho sortimentu nap. autoelektronikou apod.), mme pro Vs vhodnou nabdku obchodnho zastoupen, kter chceme zdit v kadm mst R. Rdi Vm zaleme smlouvu a dal podmnky prodeje. Krom zvhodnnch cen budou mt tito prodejci uveden adresy, tel. spojen a dal daje na tto strnce, vetn informace o prodavanm sortimentu. Tyto informace budeme zkaznkm podvat i telefonicky.