Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP332 - Audio Remastering Processor - Portable - pro CD, MD, MC walkmany
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] výstupní výkon [W] nap. napětí [V] / proud [A] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
2xJACK 3,5 + nap. 3/1mm5 - 30000110/12047/0.034 / 4 šš0,32x1,2V AKU / 3V nap. zdroj50x56x163900,-Objednat emailem

Kdy jsme pipravovali zkladn model ARP662 pro pouit k domc aparatue, pestoe jsme znali vznam a vhody pouit, netuili jsme, e uivatel budou na pouit pstroje doslova zvisl a e mnoz z nich ns budou prosit o verzi do automobilov aparatury, vestavn modul, bateriov proveden pro penosn pstroje na sluchtka a verzi pro hudebnky a zvukae v rackov skni.

Jednou z tchto verz je ARP332 - akumultorov miniaturn verze. Jeho funkce a vznam je pln srovnateln se zkladnm typem. Funkce zvraznn bas a ppadn i vek u osobnch pehrva (oznaovna jako SuperBass, DBB, Mega Bass, S-XBS, X-Bass, XBS a pod.) naprosto nelze s vlivem processoru srovnat. Jmenovan funkce pehrva jsou pouze obdobou ekvalizeru i jednoduchch kmitotovch korekc, kter pomhaj mn kvalitnm sluchtkm (dky jejich malm rozmrm - tzv. punty) zvit rove (hlasitost) na zatku (basy - ve vtin ppad) a na konci kmitotovho psma.


I na cestch budete mt dojem, e jste si prv vyistili ui.
Budete si myslet, e zvuk slyte z pstroje a sluchtek vy tdy.
Bude Vm pipadat, e se vichni hudebnci veli do Vaich sluchtek a hraj pmo vedle Vs a jen pro Vs!
ARP332 je pro kadho nronjho posluchae nepostradatelnm doplkem penosnho osobnho pehrvae CD, MD, MC, nebo MP3 na sluchtka (tzv. walkmanu). Budete mt dojem, e poslouchte hudbu prostednictvm nejkvalitnjch elektrostatickch sluchtek. Mal, oteven elektrostatick sluchtka jsou v nabdce jedin firmy na svt (Stax), jejich cena pesahuje 12 tisc K a vysokonaptov adapter pro tyto sluchtka je rozmrov 2x vt ne ARP332. Velk pnos m ARP332 tak pro komprimovan nahrvky v systmech MP3, WMA, DVD a dalch formt, kterm dod pvodn jas a brilanci ped komprimac. Z principu komprimace (nkter detaily jsou pln vyputny), vak nen mon vrtit nahrvce ve (to, co chyb), ale jen detaily, kter jsou pouze potlaen. Velkou vhodou ARP332 je bezproblmov pouit i pro domc aparaturu nebo pro rychl pipojen k nahrvacmu zazen (magnetofonu, MD nebo DAT rekordru), v ppad, e chcete svoji nahrvku nahrt ji upravenou pomoc processoru. Vborn se hod k penosnmu MD nabo DAT rekordru pro pravu nahrvky pmo v ternu. Vstup ARP332 je konstrukn upraven jak pro pipojen bnch magnetodynamickch sluchtek (doporuujeme kvalitn penosn sluchtka nap. KOSS PORTA PRO apod.), tak i pro pipojen bnho linkovho vstupu zesilovae, magnetofonu a pod. Pohotovost pouit v kad situaci je velkou pednost tto verze a zvis jen na pouitch konektorech. Protoe je ARP332 vybaven kvalitnmi zlacenmi konektory JACK3,5 stereo, je jen otzkou pouit konektorovch redukc pro pipojen k jakkoli aparatue.


Pouit Audio Remastering Processoru pi poslechu osobnho pehrvae v exteriru je jet vce douc, ne u domc aparatury, vzhledem k ni kvalit sluchtek a okolnm ruivm vlivm. U poslechu s ni hlasitost budete mt subjektivn pocit vy hlasitosti a itelnosti pi zachovn neagresivity a pjemnosti.

ARP332 m tm stejn parametry a funkci jako zkladn verze ARP662. Doporuujeme si pest text k zkladnmu modelu ARP662a.
Mete si prostudovat tak nvod, kter je zde k dispozici ve formtu pdf (pro Adobe Acrobat).

ARP332navod.pdf


Rozdl proti zkladn verzi ARP662a je v ni vybuditelnosti signlem vzhledem k nimu napjecmu napt. Ale i tak vybuditelnost daleko pekrauje bn poteby pi pouit pro osobn penosn audio i domc aparaturu. Napjen je vyeeno kvalitnmi NiMh akumultory, kter nemaj pamov efekt a disponuj vy kapacitou. Ta je dleit vzhledem k vymu odbru penosn verze. Vy proudov odbr je zpsoben vestavnm DC/DC mniem, kter produkuje vy vnitn napjec napt (cca 16V) pro processor. Jak ji bylo uvedeno v popisu zkladn verze ARP662a, je takto vysok napjec vnitn napt (krom poteby vestavnho processoru) dleit pro maximln vybuditelnost signlem bez jeho zkreslen. Pi plnm nabit akumultor je jejich vdr cca 5 - 6 hodin. Nabjen vestavnch a jednodue vymnitelnch akumultor (velikosti AAA) se provd napjecm zdrojem bez poteby akumultory vyjmout) pipojenm k processoru (i za jeho provozu), kterm se tak processor napj pi jeho pouit k domc aparatue. Pro napjen processoru a nabjen jeho akumultor v automobilu bude k dispozici jako zvltn psluenstv cigaretov adapter CiARP332. Napjen processoru je indikovno modrou LED diodou a jejm jasem piblin stav vybit akumultor. Napjen je zapnno miniaturnm spnaem. pikov technologie SMT dovolila snit rozmry ARP332 na minimum.


Regulace procesorovn je u ARP332 vyeena, prv z dvodu co mon nejmench rozmr, pomoc t miniaturnch pepna. Dva z nich ovldaj ve tyech stupnch mru procesorovn kmitotovho psma 125 Hz - 30 kHz (vnitn obvodov rozdlenho na ti subpsma - jako u zkladn verze ARP662a). Tetm pepnaem se nastav ve tech monch krocch mra procesorovn psma 20 Hz - 125 Hz. V praxi tato, po skocch provdn, regulace pln postauje i pro vyuit k domc aparatue. Regulace hlasitosti, v ppad pouit pro osobn pehrvae na sluchtka je provdna standardn na pehrvai. Vestavn potenciometr v processoru by zbyten zvil rozmry processoru a dubloval by funkci potenciometru pehrvae, a ovldn by bylo sloitj. Funkce processoru je naprosto stejn pi rznch rovnch signlu (hlasitosti). Vzhledem k tmto skutenostem je ponechna regulace hlasitosti na pehrvai.


ARP332 m velmi uitenou sponu pro pipevnn na opasek, kapsu i okraj kalhot a je k dispozici v jedn vzhledov verzi zlato-stbrn (viz foto). Dlka vstupnho kabelu s konektorem Jack 3,5 stereo (samec) je cca 50cm. Vstupn konektor Jack 3,5 stereo je vestavn (samice). Psluenstvm je napjec / nabjec zdroj.

Dal podrobnosti o tomto produktu budeme uveejovat na zklad Vaich dotaz.

Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn! Zruka vrcen penz plat pro zsilkovou slubu firmy Correct electronic s.r.o. U ostatnch prodejc monost vrcen nutno dohodnout individuln.

Prodejci
Brno LUKA - elektro s.r.o., Radnick 9, Tel. +420 542 214 101, +420 606 733 803
esk Budjovice Kontakt elektronik spol. s.r.o., U Stromovky 28, tel. 386 356 001, mobil 603 502 905, fax 387 316 174, shop@kontakt-cb.cz
Hradec Krlov TESTAR, Okrun 1144, tel.495541887, testar@seznam.cz
Pardubice SEC ELECTRONIC, Drakovice 155, Pardubice, Tel. 466301331, mobil 603 245 230, fax 466 301 332, sec@pce.cz
Kladno Obchodn centrum Otta, Vova 664, 27201, Kladno, Tel.: +420 312 24 25 94
Praha Hifi Store s.r.o., Na Pkop 25, Praha 1, Tel. +420 221 967 220
Praha Watt & Decibel - Palc Flra, Vinohradsk 149, Praha 3, Tel./FAX +420 255 742 034, +420 255 742 035
Sokolov Sokolovsk Elektrofirma s.r.o., Rolnick 656, Praha 1, Tel. +420 352 350 026, +420 603 521 843

Nabdka pro dal zjemce o obchodn zastoupen
"Mte-li obchod s elektronikou (ppadn jen s st naeho sortimentu nap. autoelektronikou apod.), mme pro Vs vhodnou nabdku obchodnho zastoupen, kter chceme zdit v kadm mst R. Rdi Vm zaleme smlouvu a dal podmnky prodeje. Krom zvhodnnch cen budou mt tito prodejci uveden adresy, tel. spojen a dal daje na tto strnce, vetn informace o prodavanm sortimentu. Tyto informace budeme zkaznkm podvat i telefonicky."

Rdi uvtme Vae dotazy a pipomnky.


obrázek 2

obrázek 3