Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP662A (stbrno-zlat) - Audio Remasering Processor - Rozjasnte sv audionahrvky!
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signl/um [dB] vst./vst. imp. A [kohm] vst./vst. r. audio [V] nap. napt [V] MC
s DPH
 
4xCINCH + nap. 2xpin5 - 30000110/120475 / 5 21-24V AC (nap. zdroj 220V)3.600,-Do koku

Pstroj ARP662 Vm rozjasn jakoukoli audionahrvku z jakhokoli media.

Budete mt dojem, e jste si prv vyistili ui.
Budete si myslet, e zvuk slyte z audioaparatury vy tdy.


Mon nvte, jako vtina zkaznk, ne si vak pstroj vyzkoueli.
Vyzkouejte si jej i Vy nezvazn a v klidu na sv aparatue a svch nahrvkch, zaruujeme monost vrcen bhem 14 dn!
Zatm jsme zaznamenali vrcen pouze 1 kusu a to jen z dvodu problematickho pipojen star verze s konektory JACK3,5. Na zklad toho vyrbme novou verzi se zlacenmi konektory CINCH.
Podle souasnch vsledk si ARP662 objednvaj zkaznci spe ne z reklamn kampan na doporuen spokojench majitel.
U pokojovho poslechu s ni hlasitost budete mt subjektivn pocit vy hlasitosti a itelnosti pi zachovn neagresivity a pjemnosti.
ARP662 nen ekvalizer, ale inteligentn audio procesor, tm neovlivujc kmitotovou charakteristiku, ale sloit a inteligentn pracujc s oblkou audiosignlu.
Rozjasn zvuk, zv jeho barevnost, zvrazn nejjemnj detaily (harmonick sloky signlu - barvu nstroj) a eliminuje fzov zkreslen.
Nejvce se projev u akustickch nstroj a zpvu, dojem se vrazn pibl pirozenmu ivho zvuku na koncert. ARP662 se zapoj mezi zdroj audio signlu a nf zesilova (nebo do vstupu/vstupu jako extern ekvalizer, magnetofon apod.). Vestavn je oddlen regulace procesorovn bas (low processing), stednch, vych a vysokch tn (high processing) s optimlnm kmitotovm rozdlenm a charakteristikami optimalizovanmi pro kad psmo zvl᚝.
ARP662 je vybaven preciznmi stereokonektory (2x pr CINCH) a psluenstvm je napjec zdroj. Pipojen k audioaparatue je tedy bnmi kabely 2xCINCH.
Precizn HighEnd proveden - skka z AL eloxprofilu
ARP662A - stbrno/zlat proveden
ARP662B - erno/zlat proveden
Propracovan konstrukce zaruuje maximln spolehlivost a stabilitu funkce a parametr.
Jsme pesvdeni, e ARP662 pev Vae oekvn a ji jej nikdy nevyadte z Va audioaparatury.

Popis funkce:
Processor ARP662 doke doslova neuviteln rozjasnit jakoukoli audionahrvku z jakhokoli media. ARP662 nen ekvalizer, ale inteligentn audio procesor, oproti ekvalizeru tm neovlivujc kmitotovou charakteristiku, ale sloit a inteligentn pracujc s oblkou (obrysem) audiosignlu. Processor ARP662 zvuk neznehodnocuje, jako pstroje typu ekvalizer, DSP procesory apod. zvlt pi nesprvnm neodbornm nastaven. Tmito pstroji nedoshnete nikdy takovho vsledku jako pomoc ARP662.

ARP662 je vhodn i pro pikov aparatury, nebo nezle jen na kvalit aparatury, ale i nahrvky a proto ARP662 vyuvaj a jsou s nm spokojeni i zaryt highendov audiofilov.
Z principu pi reprodukci zvuku audioaparaturou (zdroj signlu, zesilova, reproduktory) dochz k urit degradaci pvodnho zvuku. Stupe degradace je dn kvalitou audioaparatury i prostorem, kde k reprodukci dochz. I nejkvalitnj reproduktor nebo reproduktorov soustava vn do reprodukce urit fzov zkreslen.
Pro pizpsoben procesoru ke kad audioaparatue je pstroj ARP662 vybaven oddlenou regulac stupn procesorovn hlubokch tn, sted a stednch vek a vek. Regulac vlastn nastavte rove mezi idelnm zvukem (pvodnm, ivm) a zvukem bez procesoru pi reprodukci na Va audioaparatue. Tento rozdl zavis prv na kvalit audioaparatury.
Processor ARP662 rozjasn zvuk, zv jeho barevnost, zvrazn nejjemnj detaily (harmonick sloky signlu - barvu nstroj) a eliminuje fzov zkreslen, kter vznik v reproduktorech. Pi reprodukci dochz bn ke vzjemnmu zpodn jednotlivch sloek (zkladn sloky, harmonick sloky). Tak se stane, e se k posluchaovu uchu dostane jedna sloka dve, ne druh. Dochz ke zmn fze a amplitudy jednotlivch sloek, co se nazv zkreslen oblky.
Processor ARP662 provede fzovou korekci vysokch frekvenc 1,25 - 30 kHz, kter obsahuj prv harmonick sloky. V processoru se akustick psmo rozdl do ty jednotlivch psem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25 kHz, 1,25 kHz - 12,5 kHz a 12,5 kHz - 30 kHz. Jednotliv psma jsou procesorovna jednotliv a maj charakteristiky optimalizovny podle fyziklnch vlastnost danho kmitotovho psma (eliminace fzovho zkreslen, zvraznn harmonickch sloek - detaily, barva zvuku a prostor). Procesor m v kadm psmu nastaveno jin zpodn, vlastnosti filtr, a zeslen tak, aby vsledn kmitotov charakteristika byla maximln rovn. Processor ARP662 pracuje optimln u vech pracovnch rovn signlu, tedy i pi minimln hlasitosti, bez slyitelnho pidn umu. Psma nejsou rozdlena nikterak nsiln a dojem z vslednho zvuku je absolutn pirozen. Nic nepebv, nic nechyb, zvuk je pouze jasnj, barevnj a brilantnj.
Regulace procesorovn je rozdlen do dvou skupin. Regultor Low Processing nastavuje rove procesorovn psma 5Hz - 125Hz a regultor High Processing reguluje rove procesorovn vech t zbvajcch psem najednou 125Hz - 30kHz. Slouen regulace t psem do jednoho regultoru se ukzala v praxi jako naprosto vyhovujc pro snadn nastaven bez mcch pstroj jak pro domc tak i pro studiov pouit. Nastaven tchto t psem jednotlivmi regultory byla v praxi na jakkoli aparatue tm stejn a proto je zjednoduena do jednoho regultoru.
Processor ARP662 je aktivovn jednm tlatkem. Ve vypnutm stavu je ARP662 pro audiosignl prchoz bez jeho jakhokoli omezen.
Processor ARP662 je napjen externm napjecm zdrojem z dvodu co nejvtho odstupu ruivch napt z elektrick st. Napjec napt je pomrn vysok 21-24V AC. To je ze dvou dvod. Prvnm dvodem je, e v processoru je vestavn stabiliztor napt, kter zajiuje stejn vlastnosti processoru i pi zmn napt v elektrick sti a dokonale potlauje sov brum. Druhm dvodem vyho napjecho napt je nutnost zpracovn i tch nejvych rovn audiosignlu. To proto aby nedochzelo ke zkreslen amplitudovch piek a aby i u tchto vysokch amplitudovch rovn byla funkce procesoru dokonal.
Psluenstvm processoru ARP662 je napjec zdroj.

Pro Vai pedstavu jsme pipravili ukzky nahrvek. Nahrvky oznaen ...0 znamen pvodn zvuk, oznaen ...1 oznauje zpracovan zvuk processorem s obma regultory na stedu drhy. Ukzky oznaen ...2 jsou zpracovan processorem s obma regultory na maximum. Nahrvky jsou ve formtu wav, 44,100 kHz, stereo (pln CD kvalita). Pi konverzi do MP3 a nebo podobnho formtu by kvalita a tm i vliv processoru byl ni. Proto mjte trplivost ve stahovn tchto soubor, kter Vm uk, co ARP662 um.

Saltarello0.wav

Saltarello1.wav

Saltarello2.wav

A peci jen pro ty zjemce, kte maj pomal pipojen k sti mme ve uveden ukzky v MP3 formtu (256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorujeme vak, e kvalita tchto ukzek je vzhledem ke kompresi ni.

Saltarello0.mp3

Saltarello1.mp3

Saltarello2.mp3

ARP662 byl testovn nkolika nezvislmi odbornky a redakcemi asopis (Audio, Computer...). Jednu z recenz na internetu jsme nali na strnce www.bod.cz/recenze/arp662/arp662.htm Najdte dal recenzi a nebo si udljte svoji!

Vynikajc nejen doma, ale i v kavrnch, barech, diskotkch, klubech.... - vude tam, kde je reprodukovna hudba - ocente Vy i Vai zkaznci. Vhodn i pro zven srozumitelnosti ei - konferenn mstnosti, sly apod.
Pipravujeme bateriovou verzi pro penosn CD, MD, MC pehrvae na sluchtka, verzi do automobilu a vestavn modul (do zesilova, potae atd.) a pro hudebnky a zvukae profesionln verzi v rackov skni.

Dal podrobnosti o tto novince budeme uveejovat na zklad Vaich dotaz.

Prodejci:
Kladno: Obchodn centrum Otta, Vova 664, 27201, Kladno, TEL.: 0312-622594
Praha: Hifi Store s.r.o., Bubensk nbe 306, Praha 7, 170 04, Tel.: 02 - 83 87 16 38, Fax: 02 - 83 87 16 41

Nabdka pro dal zjemce o obchodn zastoupen:
"Mte-li obchod s elektronikou (ppadn jen s st naeho sortimentu nap. autoelektronikou apod.), mme pro Vs vhodnou nabdku obchodnho zastoupen, kter chceme zdit v kadm mst R. Rdi Vm zaleme smlouvu a dal podmnky prodeje. Krom zvhodnnch cen budou mt tito prodejci uveden adresy, tel. spojen a dal daje na tto strnce, vetn informace o prodavanm sortimentu. Tyto informace budeme zkaznkm podvat i telefonicky."